Header Ads

กลุ่มธุรกิจ TCP ผนึก CROWN ตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมป้อนตลาดส่งออก เน้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


กลุ่มธุรกิจ TCP และ คราวน์ โฮลดิ้งส์ สองผู้นำระดับโลกผสานความแข็งแกร่งตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมภายใต้ชื่อ Crown TCP งบร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาท คาดกำลังการผลิตกว่า 820 ล้านกระป๋อง/ปี เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ของกระทิงแดง (Red Bull) ส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงงาน Crown TCP จากความร่วมมือของ Crown ผู้นำการผลิตแพคเกจจิ้งส่งเสริมแบรนด์สินค้า และ กลุ่มธรกิจ TCP ผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานเรดบูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26,400 ตร.ม. ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี มีกำลังการผลิต 820 ล้านกระป๋อง/ปี รองรับความต้องการของตลาดส่งออกกระทิงแดง (Red Bull) และเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ มาตรฐานคุณภาพ และนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก มาสู่อุตสาหกรรมการผลิตและแรงงงานไทย ก้าวสู่ยุค Thailand Industry 4.0 ด้วยการใช้ระบบ Smart Manufacturing ยกระดับกระบวนการผลิตและบริหารจัดการโรงงานด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างครบวงจร ทั้งด้านคุณภาพการผลิต การจัดการพลังงานและทรัพยากรต่างๆ การจัดการหมุนเวียนขยะและน้ำเสีย และความปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทั้ง 2 องค์กร ทั้งนี้ โรงงาน Crown TCP สามารถขึ้นรูปกระป๋องอะลูมิเนียมที่มีความบางที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงาน เพียง 0.245 มม.

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า "ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับการร่วมทุนกับ Crown ในวันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมพันธมิตรธุรกิจยั่งยืนที่เป็นมากกว่าคู่ค้า ตามเป้าหมาย ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า โรงงาน Crown TCP ไม่เพียงแต่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ แต่ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก 100% สร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก นอกจากนี้ การที่ TCP ร่วมลงทุนเปิดโรงงานเอง ทำให้เราสามารถกำหนดและควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองได้แต่ต้น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน"

มร. โก๊ะ ฮอก ฮ๊วด ประธาน บริษัท คราวน์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า "บริษัทคราวน์ฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดโลหะระดับโลก มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ TCP เราเชื่อมั่นว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP นอกเหนือจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ Red Bull อันเป็นตำนานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น"

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโรงงาน Crown TCP

● น้ำ ลดการใช้น้ำได้สูงสุดในเครือโรงงานของ Crown ในเอเชีย ลดการใช้น้ำมากกว่าปีละ 2 ล้านลิตรจากกระบวนการผลิต และนำน้ำจากกระบวนการผลิตหลังบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพาเลท ล้างถนน และใช้สำหรับห้องน้ำ โดยสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 3 tonCO2e ต่อปี

● ขยะ บริหารจัดการให้เป็นโรงงาน Zero Waste to Landfill และนำขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม้พาเลท และวัสดุห่อหุ้มต่าง ๆ มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่นำไปฝังกลบ เปลี่ยนเป็นการนำไปรีไซเคิลทำเป็นส่วนผสมอิฐ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 202 tonCO2e ต่อปี

● อากาศ มีการติดตั้ง RTO หรือเครื่องฟอกอากาศของเตาเผากำจัดกลิ่น เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีมาตรฐานที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนด

● พลังงาน ระบบ Timer ควบคุมการเปิด-ปิดไฟในโรงงาน โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากว่า 75,000 kwh ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากว่า 45 tonCO2e ต่อปี

● แผนการติดตั้ง Solar Roof ในปี 2023 สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 650 tonCO2e ต่อปี

● การลดการใช้ฟิล์มในการพันพาเลทกระป๋อง สามารถลดขยะและลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 20 tonCO2e ต่อปี

ด้วยการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าโรงงาน Crown TCP จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2023 ลงได้เกือบ 1,000 tonCO2e ต่อปี

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2022/12/tcp-crown.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments

Powered by Blogger.