Header Ads

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้”


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามโภชนาการแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

No comments

Powered by Blogger.