Header Ads

พาณิชย์’ เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอี จัดงาน MOC Market by Biz Club

พาณิชย์’ เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอี จัดงาน MOC Market by Biz Club ขนสินค้าท้องถิ่นกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ให้ขาช้อปเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง 20 - 23 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอีจัดงาน MOC Market by Biz Club ขนสินค้าท้องถิ่นเกรดพรีเมียมกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ให้ขาช้อปได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง ช่วยขยายตลาดและเปิดโอกาสให้ได้พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ งานนี้เปิดกว้าง..ใครใคร่ซื้อ..ซื้อ ใครใคร่เจรจาธุรกิจ..ผู้ประกอบการ..พร้อมร่วมเป็นหุ้นส่วน ชวนมาอุดหนุนระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จัดงาน MOC Market by Biz Club ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยได้รวบรวมสินค้าเกรดพรีเมียมจากผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าปกติประมาณร้อยละ 10 - 20 โดยจะได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาสุดพิเศษ เป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ผู้บริโภคได้สินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ ผู้ประกอบการได้ขยายตลาด สร้างรายได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการพบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สามารถนำความต้องการของลูกค้าไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ตลาดอย่างตรงจุด

งานนี้เปิดกว้างให้ทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย สุขภาพและความงาม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ขณะที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือร่วมลงทุนก็สามารถเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน ซึ่งผู้ประกอบการที่ออกงานเต็มที่/เต็มใจพบปะและให้บริการกับผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 กลุ่ม
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดจากความตั้งใจจริงของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ เน้นการส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันรวมตัวกันสร้างเครือข่ายธุรกิจและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นศูนย์รวมของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทุกระดับที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบพี่ช่วยน้อง..น้องเอื้อพี่ เกิดการเชื่อมโยงการค้า สร้างพันธมิตรต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้ง เป็นเวทีเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญที่มำให้ภาคธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีจำนวนสมาชิก 13,535 ราย 12 ประเภทธุรกิจ
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักลงทุนเข้าร่วมงาน MOC Market by Biz Club ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD


No comments

Powered by Blogger.