Header Ads

กรมพัฒน์ฯ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ติวเข้มกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่... พร้อมปรับตัวรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒน์ฯ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ

ติวเข้มกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่... พร้อมปรับตัวรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง


 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ แสดงพลังความแข็งแกร่งภาคธุรกิจไทย จัดสัมมนาใหญ่ ‘กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 2023’ ระดมประธาน กรรมการ และผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ Biz Club THAILAND เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย ให้ความรู้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงแข็งแกร่ง มั่นใจ!! ธุรกิจไทยมีศักยภาพสูงพร้อมแข่งขันกับทุกชาติ


 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566) ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่ของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ Biz Club THAILAND ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Biz Club THAILAND ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เพื่อแสดงพลังเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจ โดยเชิญประธาน กรรมการ และผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจฯ ภายใต้ชื่อ Biz Club THAILAND เข้าร่วมงาน กว่า 100 ราย
การสัมมนาฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ปี 2023’ เป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่การประกอบธุรกิจ อาทิ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ การพัฒนาและสร้างเสริมเครือข่ายธุรกิจให้ก้าวทันธุรกิจยุคใหม่ และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจบริการ ฯลฯ เพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนให้กับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดของตนเอง

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายฯ และธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต่างระดมความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย มีการนำเสนอรูปแบบการประสานความร่วมมือที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันแล้วกัน เน้นความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทุกด้านเพื่อปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งธุรกิจ ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความคล่องตัว เกิดพลังที่แข็งแกร่งของสมาชิกภายในเครือข่าย และที่สำคัญ คือ คำมั่นสัญญาของสมาชิกที่พร้อมจะจับมือและก้าวข้ามวิกฤตทุกรูปแบบไปพร้อมๆ กัน ด้วยมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ภายใต้สโลแกน ‘ไปด้วยกัน ไปได้ไกล’
ภายในงานฯ ได้เชิญสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ อีกด้วย

งานสัมมนาฯ ดังกล่าว แสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ รวมถึง มิตรภาพ/ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งและการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมฯ และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถก้าวต่อไปบนเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566) มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 13,535 ราย แบ่งออกเป็น 12 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร กลุ่มผ้า/เครื่องแต่งกาย กลุ่มบริการ กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

#SuperDBD

No comments

Powered by Blogger.